• Forum
  • Jobs
  • JOB OFFER FOR C++ DEVELOPER! / OFERTA PR

 
JOB OFFER FOR C++ DEVELOPER! / OFERTA PRACY DLA C++ DEVELOPERA

Cześć,

Reprezentuję firmę ASTEK Polska. Aktualnie poszukuję osoby z min. 2-letnim doświadczeniem na stanowisko C++ DEVELOPER! :)

Stawka: do 1150 PLN/MD

Praca zdalna 100%

Umowa: B2B lub umowa o pracę💎 ZESPÓŁ

Zespół składa się z analityków, programistów i administratora baz danych.💎 WYMAGANIA

Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne)
Min 2 lata doświadczenia na stanowisku programisty
Znajomość C++ w zakresie desktopowych aplikacji użytkowych (frontend i backend)
Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL
Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (np. Git)


💎ZADANIA

Naprawa i rozwój modułów oprogramowania
Przeprowadzanie testów developerskich (w tym automatyzacja)
Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów związanych z działaniem oprogramowania
Tworzenie dokumentacji technicznej oprogramowania


💎 OFERUJEMY:

Stabilne zatrudnienie i wybór preferowanej formy współpracy
Rozwój zawodowy w Centrach Kompetencyjnych ASTEK Polska
Benefity pozapłacowe
Udział w wydarzeniach IT i budżet szkoleniowy
Cykliczne spotkania integracyjne
Stałe wsparcie opiekuna z ramienia ASTEK Polska


📬 Zapraszam do kontaktu: ATYTKO@ASTEK.PL


Aplikować można przez ten link --> https://www.linkedin.com/jobs/view/3116540547/?capColoOverride=true

UWAGA! Zachęcam także do rekomendacji znajomych! POLECENIE + ZATRUDNIENIE = BONUS DLA CIEBIE :) Szczegóły: https://astek.pl/twoiznajomi/?gclid=EAIaIQobChMIq4P4rK2v-AIVh7PtCh2MrQBGEAAYASAAEgLXy_D_BwE
For those that don't read Polish:

Hi,

I represent the ASTEK Polska company. I am currently looking for a person with min. 2 years of experience for the position of C ++ DEVELOPER! :)

Rate: up to PLN 1150 / MD

Remote work 100%

Contract: B2B or employment contract💎 THE TEAM

The team consists of analysts, programmers and a database administrator.💎 REQUIREMENTS

Higher education (IT or related)
Min 2 years of experience as a programmer
Knowledge of C ++ in the field of desktop utility applications (frontend and backend)
Knowledge of relational databases and SQL language
Experience in working with version control systems (e.g. Git)


TASKS

Repair and development of software modules
Conducting development tests (including automation)
Technical support and troubleshooting related to the operation of the software
Creating technical documentation of the software


💎 WE OFFER:

Stable employment and selection of the preferred form of cooperation
Professional development at ASTEK Polska Competence Centers
Non-wage benefits
IT events participation and training budget
Periodic integration meetings
Constant support of the guardian on behalf of ASTEK Polska


📬 Feel free to contact: ATYTKO@ASTEK.PL


You can apply via this link -> https://www.linkedin.com/jobs/view/3116540547/?capColoOverride=true

ATTENTION! I also encourage you to recommend your friends! POLECENIE + ZATRUDNIENIE = BONUS FOR YOU :) Details: https://astek.pl/twoiznajomi/?gclid=EAIaIQobChMIq4P4rK2v-AIVh7PtCh2MrQBGEAAYASAAEgLXy_D_BwE
Topic archived. No new replies allowed.